اخبار


آگهی دعوت به مجمع ۱۳۹۹/۰۲/۰۳

۱۳۹۹/۱/۲۳


به اطلاع می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت در خصوص امکان اتخاذ موقعیت اختیار معامله در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت به نشانی خیابان خالد اسلامبولی خیابان هفتم پلاک ۶ برگزار می گردد.


→ بازگشت