اخبار


آگهی برگزاری مجمع

۱۳۹۸/۱۱/۲۱


احتراماً به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی در تاریخ 98/12/04 ساعت 15 در محل تامین سرمایه بانک ملت در خصوص افزودن نماد شرکت تامین سرمایه بانک ملت به موضوع سهام بازارگردانی صندوق برگزار می گردد.


→ بازگشت