مدیر:شرکت تامین سرمایه بانک ملت
متولی:شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس:حسابرسی و خدمات مديريت سامان پندار حسابداران رسمی
مدیر سرمایه گذاری: حمید خیل نژاد
تاریخ محاسبه:
صدور:
ابطال:
آماری:
کل ارزش خالص:
تعداد واحدها:
تعداد واحدها ممتاز:
تعداد واحدها عادی:

اخبارروند ارزش خالص دارائی‌های ترکیبی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت