مدیر:شرکت تامین سرمایه بانک ملت
متولی:شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس:حسابرسی و خدمات مديريت سامان پندار
مدیر سرمایه گذاری: حمید خیل نژاد
آغاز فعالیت: ۱۳۹۴/۱۲/۱۷
تاریخ محاسبه:
صدور:
ابطال:
آماری:
کل ارزش خالص:
تعداد واحدها:
تعداد واحدها ممتاز:
تعداد واحدها عادی:


روند ارزش خالص دارائی‌های ترکیبی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت