اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/09/12
کل خالص ارزش دارائی ها 8,291,482,337,692 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,176,289 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,176,289 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,193,427 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 3,809,917

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/12/10

مدیر صندوق:

شركت تامين سرمايه بانك ملت

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

مدیران سرمایه گذاری:

حميد خيل نژاد

حسابرس:

حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار حسابداران رسمي